Productieprocessen

Om de straalkwaliteit, productiesnelheid, kostprijs en met name de werkingsbetrouwbaarheid te optimaliseren en te waarborgen, worden LTC Vacuüm Straalmachines steeds vaker ingezet in nieuwe en bestaande productieprocessen. Reeds vele LTC Vacuüm Straalmachines hebben hun plaats gevonden in de meest uiteenlopende productieprocessen. Daarbij heeft LTC International een brede en jarenlange ervaring met inpassen van LTC Vacuüm Straaltechniek in de diverse industrieën. Men vindt LTC machines in de on- en offshore wereld, in het veld, in binnenopstellingen en in mobiele en stationaire opstellingen.

Constructie en lasnaad bewerking

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de voorbewerking van materiaaloppervlakten alvorens deze worden gecoat, bekleed of bewerkt. Door onder andere de beschikbaarheid van vele accessoires kunnen LTC Vacuüm Straalmachines breed en flexibel worden ingezet voor het gritstralen van constructiedelen, voor- en nabewerken van lasnaden, vaste opstellingen of op projectbasis, binnen of buiten, op land of op het water.

Decoratie werkzaamheden

Een kleiner en minder bekende markt en toepassingsgebied van LTC Vacuüm Straalmachines ligt in de decoratieve sector. Het mobiel vacuümstralen kan met name daar worden ingezet waar objecten niet verplaatst kunnen worden en er geen overlast veroorzaakt mag worden. Rekening houdend met de directe omgeving zijn onze straalmachines goed toepasbaar voor het “mat” stralen van glas, het opruwen van natuurstenen vloerdelen, trappen en wanden, het reinigen en beletteren van zuilen en grafzerken etc.

Gevelreiniging en betonsanering

Met behulp van LTC Straalmachines kunnen diverse gevelreiniging en beton saneringswerken worden uitgevoerd. Door de toepasbaarheid van vele soorten specifieke straalmiddelen, brede straaldruk instelmogelijkheid (1-8 bar), de toepasbaarheid van zeer grote slanglengtes en de uitermate schone manier van werken, is het met LTC Vacuüm Straalmachines mogelijk om buitengevels te reinigen, vloerdelen en trappen te stralen, reinigen of op te ruwen, gespoten belijningen/graffiti te verwijderen, en natuursteen te reinigen.

Vlamspuiten, metalliseren en rubberbekleding

In de metallisatie-, papier-, kunststof folie- en rubberbekledingsindustrie vindt men LTC Vacuüm Straalmachines voor het reinigen, voorbewerken en opruwen van cilinderstangen, wals en kalanderrollen. De grote voordelen zijn; werken in eigen beheer, geen transport van constructiedelen door uitbesteden werk, flexibel, constante hoge reproduceerbare kwaliteit en snelheid, inpasbaar in de meeste productieprocessen.

Petrochemische installaties

Met name aan de onderhoudskant van de petrochemische industrie vinden LTC Vacuüm Straalmachines veelal hun toepassing. Het grote voordeel is dat het onderhoud en inspecties aan de diverse chemische installaties kan worden uitgevoerd zonder dat deze buiten gebruik hoeven te worden gesteld of compleet moeten worden ingepakt om overlast voor de omgeving te voorkomen. Zelfs het werken op grote hoogten is mogelijk met LTC Straalmachines.

On- en offshore olie- en gasleiding productie

Door de hoge gegarandeerde productiesnelheid, de zeer grote werkingsbetrouwbaarheid en duurzame uitvoering van de LTC Straalmachines worden deze, klant specifieke, machines veelal ingezet bij de aanleg en productie van olie-, water- en gasleidinginstallaties. Met meer dan 13 jaar ervaring in de meest veeleisende industrieën hebben LTC Vacuüm Straalmachines hun diensten reeds bewezen.

Scheepsvaart en offshore industrie

LTC Straalmachines kunnen worden ingezet voor onderhouds-, inspectie en reparatiewerkzaamheden in de scheepvaartindustrie en offshore. Hierbij te denken aan offshore platformen, petrochemische offshore installaties, windmolens op zee, schepen, pontons, bruggen en sluisdelen, binnenvaartschepen en veerdiensten. LTC machines zijn door hun constructie eenvoudig te bedienen en hebben een hoge werkingsbetrouwbaarheid.

Tankbouw, onderhoud en inspectiewerkzaamheden

Contact

Trapezium 250
3364 DL Sliedrecht
Postbus 306
3360 AH Sliedrecht

T +31 (0)78 641 8050

F +31 (0)78 641 8080

info@ltc-international.nl

Realisatie: Volcano