11 juni 2019
 

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze collega


Jos Mertens

Jos was sinds 1988 werkzaam voor LTC International en heeft het bedrijf succesvol gerealiseerd tot wat het nu is. Zijn grote betrokkenheid en kunde bij ons bedrijf zal enorm gemist worden.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte toe.
Namens LTC International bv
Hans Brands, Managing Director

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met LTC International (KvK nummer: 23053628), Trapezium 250, 3364 DL Sliedrecht (www.ltc-international.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens
LTC International verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

 • Toestemming van de betrokken persoon (nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking
LTC International verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • relatiebeheer
 • product- en dienstontwikkeling
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen

LTC International verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens
LTC International heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan LTC International haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met LTC International.

Daarnaast gebruikt LTC International uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens
LTC International verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruiken wij alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van LTC International zijn goed beveiligd volgens Europese normen.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de “derden” waar LTC International gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens
Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging
LTC International maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. LTC International maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.

LTC International maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Cookies
LTC International maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
 • Analytics cookies:  LTC International maakt gebruik van analytische cookies (Google Analytics). Door middel van deze cookies krijgt LTC International inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

Bij LTC International worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Meldplicht datalekken
LTC International zal in geval van een datalek dit direct melden aan ons internetbureau die haar gegevens verder volgens de AVG meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar
U mag LTC International vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u LTC International verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@ltc-international. Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. LTC International zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming
LTC International maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat LTC International onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan LTC International ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. LTC International kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Wijzigingen
LTC International behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

Vacuüm Straalmachines van LTC International hielpen bij de oplossing van de “haarscheur” problemen in de Merwedebrug te Gorinchem

Vacuüm Straalmachines van LTC International hielpen bij de oplossing van de “haarscheur” problemen in de Merwedebrug te Gorinchem. Afgelopen maanden zijn er diverse reparaties uitgevoerd door diverse vooraanstaande bedrijven. Voor het milieuvriendelijk verwijderen van oude verflagen werd o.a. gebruik gemaakt van 2 stuks LTC 1070 PNE Vacuüm straalmachines. Het bijzondere hierbij was, dat elke van beide volledig lucht gedreven machines werkten met een vacuümstraal-slanglengte van ca. 75 meter om vanaf het drijvende ponton alle hogere brugdelen te kunnen bereiken….

Socialmedia

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste nieuwsjes over LTC International. Ga dan naar onze Facebookpagina en vind ons leuk. Ook kunt u ons volgen op LinkedIn.

  

Service

LTC International vindt service erg belangrijk, zowel tijdens het advies als tijdens de verkoop en uitvoeringstraject. Wij hebben daarom een storingsdienst die 24/7 bereikbaar is op telefoonnummer 078-641 80 50

Vacuüm Techniek

LTC International introduceert, vanaf medio 2013, een geheel nieuwe productlijn Vacuüm Zuig Techniek. Dit zijn industriële vuil/gritzuigers. Voor meer informatie over deze producten verwijzen wij u graag door naar het kopje Producten

Contact

Trapezium 250
3364 DL Sliedrecht
Postbus 306
3360 AH Sliedrecht

T +31 (0)78 641 8050

F +31 (0)78 641 8080

info@ltc-international.nl

Realisatie: Volcano